972-495-8882
Bánh Mì #1  Tiệm Bánh Thạch Thảo 
Trang ChủBánh MìBánh ThạchĐịa ChỉPhoto Gallery

Hours
Every day
Nhân viên của Bánh Mì #1  Tiệm Bánh Thạch Thảo, vui lòng trả lời chu đáo các câu hỏi của bạn và bảo đảm bạn 100% hài lòng!
Bánh Mì #1 và Thạch Thảo
3212 N. Jupiter Road, Suite #136, Garland, TX 75044
Please get the driving directions from the map.

We are at the North-East corner of Beltline and N. Jupiter, 
in Garland Texas.
Free
Parking
Driving Directions
8 AM - 9 PM